fredag 2. desember 2011

Julenisse og stallo (Stállu)

Sami Culture arrangerer "Julenissedag for barn" for skoler og barnehager, og ellers for barnefamilier som ønsker at barna skal møte julenissen og Rudolf, få gaver av nissen og kjøre nissens reinsdyr. Hvorfor arrangerer Sami Culture julenissedag og ikke en dag basert på Stállu? 


I den samiske kulturen finnes forskjellige historier og myter, de blir som regel fortalt barna fra de er små og de vokser opp med disse. Samene er svært gode historiefortellere. Likevel er det etter min erfaring visse forskjeller i historiene, Sørsamene har noen ganger andre historier enn Nordsamene. Naturlig nok, slik er det også forskjell mellom myter og utsagn fra Trøndere og Tromsøværinger. Så dette er Sami Culture AS versjon av de forskjellige historiene om Stállu og Julenissen.


Stállu
Som barn hørte man om Stállu, en figur som var farlig og som man burde være redd. Vi hørte historier om Stállu og i alle ble denne fremstilt som en ond figur som spiste barn og som kunne stjele barn med seg. Etter at man vokste opp har man da stilt spørsmål om denne Stállu figuren og det er kommet fram at langt tilbake i historien ble skatteoppkrevere kalt Stállu på grunn av utrustningen de bar, en slags rustning av stål. Stálli er stål på samisk og man tror at det er derfra ordet Stállu kommer fra. 


Stállu ble ofte ansett som en djevelfigur, en hedensk figur som spredde frykt. 


Julenissen - Juovlastállu
Julenissen var en mildere trollfigur, som kun kom om julen og som kjørte med både raise av mus og reinsdyr. Trolig var dette en figur de brukte for å sørge for at barna hjalp til når det skulle ryddes til julen, fordi i helligdagene skulle det ikke arbeides. Man måtte rydde utenfor huset, slik at musene ikke satte seg fast og julenissen ble sint. Man måtte rydde i huset før helligtiden begynte og i julen måtte man være spesielt stille for at julenissen ikke skulle komme inn i huset før bestemte tid. Dette var trolig en teknikk som ble benyttet for at barna skulle være lydige i juletiden, fordi mange hadde jo svært mange barn og da ble det kanskje mye bråk om de ikke forholdt seg stille. 


Oppsummering
Julenissedag av Sami Culture AS ble valgt i stedet for "Stálludag" rett og slett fordi det er mer naturlig i juletiden. Dessuten ville det vært rart for oss om vi arrangerte en dag basert på Stállu, trolig det samme som Nordmenn arrangerte en dag som de kalte for "En dag med djevelen - for barn". Man er klar over at Stállu figuren i det Norske samfunn er mer rettet mot Troll, en slags eventyrfigur som på en måte bare fantes i historien. I den samiske kulturen hvor vi er vokst opp så hadde kun Stállu opplevelser ha vært aktuelt om man rettet dette mot en slags ukult gruppe. 


Juovlastállu dagen er basert på et møte med den snille julenissen som gir gaver til snille barn og som lar barna kjøre med reinsdyrene. Dette er grunnen til at Sami Culture arrangerer "julenissedag for barn". 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar